Cradle to Cradle

Slimme woning

Het is u vast niet ontgaan, halverwege juli hebben we het Cradle to Cradle Zilver certificaat behaald voor alle in Dresden geproduceerde zonnepanelen. Hét certificaat waarbij geheel onafhankelijk wordt aangetoond dat onze zonnepanelen duurzaam worden geproduceerd. De gehele levensloop van de zonnepanelen wordt geanalyseerd en op verschillende facetten beoordeeld. Solarwatt is een van de weinige met een Cradle to Cradle certificaat. Wereldwijd hebben slechts twee andere zonnepanelenproducenten een actuele Cradle to Cradle certificering.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag meer vertellen over wat dit certificaat nu inhoudt en hoe u dit ook kunt gebruiken bij de verkoop van Solarwatt zonnepanelen.

Wat betekent Cradle to Cradle?

Cradle-to-cradle (C2C) is een relatief nieuwe kijk op productie. Cradle-to-cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’ en is in 2002 bedacht door de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough.

Volgens de filosofie is er geen levencyclus van “wieg tot graf”, maar aan het einde van de levensduur wordt een product opnieuw grondstof voor een volgend product.

Waarom Cradle to Cradle?

Hoe we vandaag producten ontwerpen en maken, bepaalt de wereld waarin we morgen zullen leven. Cradle to Cradle Certified® is de wereldwijde norm voor producten die veilig, circulair en verantwoord geproduceerd zijn.

Het Cradle to Cradle certificaat heeft bevestigd dat de impact van onze zonnepanelen op mens en planeet zo min mogelijk belastend is. Dat is heel belangrijk voor het behalen van onze missie om met eenvoudige, complete energieoplossingen bij te dragen aan het minimaliseren van klimaatverandering. Zo creëren we de grootste mogelijk waarde voor onze planeet, onze klanten en ons bedrijf.

Ook voor onze klanten heeft het C2C certificaat veel waarde. Een van de hoofdredenen waarom men investeert in zonnepanelen, is dat je daarmee je ecologische voetafdruk verlaagt. Des te belangrijker is het  om dan te kiezen voor zonnepanelen die zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd.

Hoewel je het van de buitenkant niet kunt zien, is de milieubelasting van het ene zonnepaneel, veel hoger dan dat van het andere. Daarom is het belangrijk dat een onafhankelijke instantie de duurzaamheid van zonnepanelenproductie beoordeeld en inzichtelijk maakt hoe duurzaam de zonnepanelen zijn geproduceerd. Dit biedt onze klanten de mogelijkheid om dit als overweging mee te nemen in hun aankoopbeslissing.

Wat wordt er beoordeeld tijdens de C2C-certificering?

Het uitgangspunt van C2C Certification® is de hele levenscyclus, van materiaalinkoop t/m recycling,  van een product te onderzoeken en het product te evalueren op basis van zijn milieu- en sociale prestaties. Zo komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde:

  • Waar komt de energie voor de fabricage vandaan?
  • Welke materialen worden gebruikt en hoe worden deze verkregen?
  • Hoe kan het product aan het einde van zijn levenscyclus worden hergebruikt?

Het doel is om duurzame en gezonde producten te ontwikkelen met een positief effect op mens en milieu. De onderzochte categorieën zijn materiaalgezondheid, recycleerbaarheid, energiebeheer & CO₂-uitstoot, watermanagement en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Materiaalgezondheid

Bij de beoordeling van de materialen die zijn toegepast in een product, worden de chemische bestanddelen van onderzocht en volgens een stoplichtmodel (ABCX-classificatie) geclassificeerd – van “aanbevolen gebruik” tot “uitgesloten gebruik”. De mate waarin de materialen schadelijk zijn voor mens en milieu speelt hierbij een centrale rol. Evenals de blootstelling tijdens het gebruik en de recycleerbaarheid van de gebruikte stoffen.

Recyclebaarheid

De “recycleerbaarheidsscore” wordt berekend op basis van de vastgestelde ingrediënten waaruit het product is opgebouwd. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de recycleerbaarheid van de materialen. Ook het productontwerp wordt in de beoordeling meegenomen. Dit houdt in dat producten zodanig moeten zijn ontworpen dat ze zonder problemen kunnen worden gerepareerd en hergebruikt.

Energiebeheer & CO2-uitstoot

In overeenstemming met ons ISO 50001-energiebeheersysteem worden de energieverbruiksdata op de productielocatie geregistreerd. Daarnaast worden de productspecifieke CO₂-emissies bepaald, rekening houdend met CO₂-compensatie (financiële steun voor een Gold Standard-gecertificeerd klimaatbeschermingsproject).

Watermanagement

Als onderdeel van het watermanagement wordt de omgang met water vastgesteld en worden water gerelateerde problemen in kaart gebracht. Bovendien wordt op de productielocatie een wateraudit uitgevoerd.

Maatschappelijk verantwoordelijk

Naast de ecologische aspecten wordt ook de sociale verantwoordelijkheid geëvalueerd. Daartoe heeft Solarwatt een uitgebreide zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van de “Global Compact Self Assessment Tool”. Het UN Global Compact bevat 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiepreventie. Daarnaast werd de Social Hotspot Database gebruikt om sociale risico’s in de landen van de leveranciers te identificeren en verbeteringsstrategieën en -maatregelen op te stellen. Daarnaast worden sociale projecten die Solarwatt uitvoert geëvalueerd.

Wat is het resultaat van de C2C-certificering bij Solarwatt?

Solarwatt heeft het Silver-level van de Cradle to Cradle-certificering® behaald. Wereldwijd zijn er zelfs maar drie producenten van zonnepanelen die dit certificaat hebben. De niveaus zijn van laag naar hoog: Basis, Brons, Zilver, Goud, Platina. De laagste score van de 5 criteria geldt daarbij als overall certificeringsscore.

De score per criterium is als volgt:

Criterium Score
Materiaalgezondheid Zilver
Recyclebaarheid Zilver
Energiebeheer & CO₂-uitstoot Goud
Watermanagement Zilver
Maatschappelijke verantwoordelijkheid Goud
Overall Zilver

 

Welke zonnepanelen hebben het Cradle to Cradle Zilver certificaat behaald?

Alle Solarwatt zonnepanelen die in Dresden-Duitsland worden geproduceerd. Dit betreft de volgende series:

  • SOLARWATT Panel vision H 3.0 style
  • SOLARWATT Panel vision H 3.0 pure
  • SOLARWATT Vision 60M
  • SOLARWATT Vision 60M style
  • SOLARWATT Vision 60M construct
  • SOLARWATT EasyIn 60M style

Delen:

Meer berichten

Brandveiligheid zonnepanelen

Brandveiligheid van zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen op je dak installeert, vraag je jezelf misschien af: hoe brandveilig zijn zonnepanelen eigenlijk? We vertellen je graag meer over de brandbaarheid

Financieren van zonnepanelen

Financieren van zonnepanelen

Het investeren in zonnepanelen voor je huis kan een verstandige keuze zijn, zowel voor je portemonnee als voor het milieu. Maar we begrijpen dat het

Zonnepanelen plat dak

Welke omvormer heb ik nodig?

Bij het installeren van een energiesysteem is een omvormer te allen tijde noodzakelijk voor het omzetten van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC). Op de markt

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Zonne-energie wordt steeds populairder als duurzame energiebron voor huishoudens. Een van de belangrijkste vragen die mensen hebben bij het overwegen van zonnepanelen is: “Hoeveel zonnepanelen